Curs practic avizat CPR – Examinarea psihologică a persoanelor care utilizează arme

Examinarea psihologică a persoanelor care utilizează arme – curs practic avizat CPR – 10 credite / live streaming Zoom – 25-26.11.2022 –

gunsdontkillpeople #peoplekillpeople

Ce presupune examinarea psihologică a persoanelor care utilizează arme și muniții? Care este scopul acesteia? Ce constructe psihologice să examinăm? Care sunt principalii predictori ai riscului de accidente cu arme? Cum și de unde îi putem extrage? Ce instrumente de evaluare sunt adecvate? Care sunt criteriile decizionale și pragurile cu privire la aptitudine / inaptitudine pe care să le utilizăm? Ce documente este necesar să întocmim în acest demers și cum să facem acest lucru? Cum să lucrăm corect metodologic și validat științific, dar în același timp responsabil și pragmatic? Cine sunt potențialii beneficiari ai serviciilor noastre? Ce tarife ar fi echitabile pentru serviciile prestate?… sunt câteva dintre întrebările la care poți afla răspunsuri în cadrul programului de formare profesională continuă “Evaluarea psihologică în vederea autorizării necesare deținerii, portului și folosirii de arme și muniții – o abordare complexă”.

Cursul se adresează în principal psihologilor atestați în specialitatea PADSN și celor care intenționează să-și extindă sfera de competențe în acest sector de activitate și a fost conceput având în vedere trei coordonate:

 • Înțelegerea profundă a fenomenului: pentru a ști nu doar ce constructe să examinăm, ci mai ales de ce să examinăm acele constructe;
 • Focus practic-aplicativ: vom învăța atât ce să facem, dar mai ales cum să procedăm în cadrul unor aplicații practice;
 • Abordarea complexă: dincolo de procedura de examinare în sine, vom aborda și aspecte ce țin de modul de întocmire a documentelor necesare (psihologice și fiscal-administrative, deopotrivă), de promovarea serviciilor noastre…. termenul “complet” e poate unul prea ambițios, dar vom căuta să te învățăm cam tot ce e necesar să cunoști în acest domeniu.
  Repere de conținut:
 • Analiza reglementărilor legale din domeniul armelor și munițiilor, din care vom extrage input-uri utile pentru examinarea psihologică în funcție de categoriile de arme și de regimul de utilizare a acestora, identificând factorii care predispun la accidente și riscul de pericol social aferent fiecărei categorii de utilizatori
 • Analiza psiho-comportamentală a accidentelor cu arme – studii de caz asupra principalelor tipologii de accidente cu arme și a factorilor de natură psihologică aflați la baza acestora (deficiențe perceptive, atenționale, mnezice și intelectuale, erori decizionale și discernământ diminuat, factori de personalitate și elemente de vulnerabilitate emoțională)
 • Stabilirea constructelor psihologice relevante în contextul evaluării aptitudinilor necesare deținerii, portului și folosirii de arme și muniții – criterii decizionale și instrumente de evaluare (analize situaționale, exemple și studii de caz)
 • Categorii de servicii psihologice și beneficiari care solicită autorizare în vederea deținerii, portului și utilizării de arme și muniții
 • Structura unei sesiuni de examinare psihologică – etape și demersuri: aspecte organizatorice, discuția pretest, evaluarea aptitudinilor generale și speciale, evaluarea personalității și vulnerabilității emoționale, interviul și anamneza
 • Analiza datelor, coroborarea rezultatelor și luarea deciziei privind abilitatea de deținere, port și folosire de arme și muniții – analize situaționale, studii de caz, exemple, modele de bune practici și contraindicații
 • Emiterea, înregistrarea și arhivarea documentelor conexe evaluării psihologice (consimțământ informat, acord GDPR, aviz psihologic, contract de prestări servicii, fișă de interviu, fișă anamnestică, documente fiscale)
 • Noțiuni de antreprenoriat psihologic (strategii de identificare a potențialilor beneficiari, opțiuni de fidelizare a clienților, elemente de marketing și management al cabinetului de psihologie, coordonate ale ofertei de prestări servicii psihologice în raport cu volumul de muncă, investiția efectuată, competențele psihologului, nevoile clientului, caracteristicile pieței și ale concurenței)
 • psihologi cu atestat de liberă practică: 400 lei ;
 • Etică, deontologie și responsabilitate profesională în evaluarea psihologică în vederea deținerii, portului și folosirii de arme și muniții
  Dată: 25 și 26 noiembrie 2022
  Locație: online, pe platforma Zoom (datele de conectare vor fi transmise în ziua anterioara evenimentului)
  Organizatori: Asociația Psiworks în colaborare cu Cioara Corneliu-Marius – Cabinet Individual de Psihologie cu avizul Colegiului Psihologilor din România
  Formator: lect. univ. dr. Marius Cioara – psiholog principal
  Preț:
 • absolvenți ai cursului Managementul cabinetului de psihologie – webinar de antreprenoriat psihologic: 300 lei
 • psihologi care au un contract de superivizarea profesională în specialitatea PADSN cu formatorul: gratuit (inclus în programul de supervizare)
  Prețul include:
 • Participarea la curs;
 • Materialele aferente cursului
 • Diploma de participare cu creditele aferente (creditele se vor acorda doar persoanelor care dețin cod RUP)
 • Kitul debutantului în psihologie (un set de documente customizabile – fișe de anamneză și interviu, consimțământ informat, modele de avize și rapoarte psihologice, registre profesionale, baze de arhivare electronică, template-uri ale documentelor fiscale – utile și necesare activității din cabinetul tău și un pachet de instrumente de evaluare cu caracter nerezervat și nelicențiat pe care le poți utiliza gratuit în activitatea ta profesională)
  Program:
 • Vineri, 25.11.2022, orele 17-20
 • Sâmbătă, 26.11.2022, orele 9-13 și 14-17
  Contact: mariuscioara@gmail.com; tel: 0752554555;
  Pentru înscriere, completează formularul din următorul link https://forms.gle/bTR9CZcH1jhcpH5S9 – după care îți vom trimite restul documentelor necesare.
  Get your know how!
  Te așteptăm cu drag!